Türkiye geneline "fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle yaklaşık on yıldır "örnek almak yerine örnek olmaya" ve kaliteli hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Elpek Mühendislik

Elpek MühendislikERA = ELEKTRİKSEL RİSK ANALİZİ   |    Türkiye'de ilk kez ELPEK Mühendislik tarafından hazırlanan bir projedir.   |    © Tüm hakları saklıdır.

Elpek Mühendislik

ELPEK MÜHENDİSLİK Elektriksel Periyodik Kontroller firması olarak,
"fark yaratan mühendislik çözümleri" felsefemizle, mühendislik bilimine yakışan birbirinden farklı ve faydalı çözümler üretmeye Elektrik Mühendisi kadromuzla devam ediyoruz. Bu bağlamda başta elektrik, enerji sektörü olmak üzere, İş Güvenliği dünyasının sistem analizlerinde destek ve kaynak olacağına inandığımız ERA : Elektriksel Risk Analizi projelerimizle endüstriyel tesislerin en önemli sorunlarına mühendislik tekniği ile çözüm oluyoruz. Türkiye'de ilk kez 2010 yılında tarafımızca başlatılan uygulama ile sanayi tesisleri için en büyük tehlike ve risk sınıfı olan elektriksel risklerin kontrol ve yönetimi hususları incelenmektedir. Elektrik tesisat risk kaynakları analizi ile ilgili risklerin değerlendirilerek optimum çözümler üretilmesi amacıyla konusunda uzman ve deneyimli, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) kaydı bulunan Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu ve İş Güvenliği Uzmanı Elektrik Mühendisi kadromuz tarafından çeşitli elektriksel ölçme ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu içeriğine uygun olarak revize edilen ERA kapsamında; bilhassa endüstriyel tesislerin dikkat etmesi gereken elektriksel risklerden korunma hususunda : Elektrik kaynaklı risklerden korunmak, mümkün olduğu kadarıyla elektrik tesisatı risklerini iyi analiz etmek, elektriksel risklere kaynağında yetkili mücadele etmek, elektrikle çalışmalarda kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinde elektriksel güvenlik tasarımı ile elektrik işleri için doğru ekipman tercihi, çalışma şekli ve ortamı ile iş güvenliği, üretimi aksatmayacak şekilde genel elektrik risk değerlendirme çalışmaları, üretim faaliyetlerinim elektriksel anlamda sağlıklı ve güvenli olması, elektrik tesisatlarının olumsuz etkilerini önlemek ve/veya en aza indirmek, elektrik ve enerji sektörleri kaynaklı teknik gelişmelere uyumlu mühendislik çözümleri sağlamak, elektrik tehlike kaynaklarını doğru yorumlamak, tehlikesiz ya da az tehlikeli olan elektrik tesisat ve sistemleri için farklı tedbirler almak, elektriksel yangın ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikası geliştirmek. elektrik çarpması, akıma kapılma, elektrik yangınları, kısa devre durumları, hata akımları vb. toplu korunma tedbirleri, kişisel korunma tedbirlerine öncelik vermek, çalışanlara uygun elektrikle çalışma talimatları vermek vazgeçilmez elektrikle çalışmalarda teknik emniyet ve güvenlik kültürü eğitimleri ile devamlılığını sağlamak projenin uzun vadeli ve en profesyonel çözümünü oluşturmaktadır. Elektriksel Risk Analizi çalışmaları neticesinde, tesislere ait elektrik tesisatlarının genel elektrik risk analiz raporu ile çeşitli çözüm ve Elektriksel Planlı Bakım aksiyonları oluşturulmaktadır.

Elpek Mühendislik

Risk değerlendirmesinin başlıca amacı, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaktır. Kısacası işletmelerin çalışma koşullarındaki sağlığa zararlı her türlü tehlikeyi azaltmak, bu etkileri en aza indirmektir. Ayrıca, tüm proseslerde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske karşı tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Yani işletmelerde olası meslek hastalığı ve kazaların farkına varılmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede, tespit edilen tehlikelerin ve meydana getirebileceği zararlar üzerinde daha etkili tebirler alınması sağlanır. Dolayısı ile mevcut önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve üretim yöntemleri, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden korunma düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanmalıdır. Elektriksel risk analizi, risk değerlendirmesi, elektrik risk, elektrik riskleri, elektrik tesisat riskleri, elektrik tesisatı risk kontrolü ve elektriksel risk değerlendirmesi uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Günümüzde yaklaşık her üç dakikada bir iş kazası, her 90 dakikada bir kişinin sakat kalması ve her 4 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesi iş sağlığı ve güvenliği konusunda henüz yeterli bilince erişilmediğinin sayısal ifadesidir. Hiçbir kaza nedensiz meydana gelmez. Kazaların oluşumunun iki temel nedeni vardır; emniyetsiz ortam ve emniyetsiz hareket. Kaza risklerinin araştırılıp değerlendirilmesi ile bu riskler büyük oranda ortadan kaldırılabilir.

ELPEK Mühendislik | Elektriksel Periyodik Kontroller | ERA Elektriksel Risk Analizi | elektrik risk değerlendirmesi | elektrik risk analizi | elektriksel risk değerlendirme | elektriksel risk değerlendirmesi | elektrik tesisatı risk analizi | elektrik tesisatı risk değerlendirmesi | elektrik tesisatı risk değerlendirme | elektrik tesisat risk analizi | elektrik tesisatları risk analizi | elektrik tesisatı risk analizi amacı | elektrik tesisatının risk analizi | elektrik mühendislik analizi | elektrik tesisatı yangın risk analizi | elektrik kaynaklı yangın riskleri | elektrik kontak | elektrik kaçağı | elektrik akıma kapılma | gerilim çarpması | elektrik çarpması | elektrik kazası | ölümlü elektrik kazası | iş kazası | elektrik tesisatı iş güvenliği | isg | elektrik yangını | elektrik tesisatı yanması | elektrik kontağı yangını | elektrik tesisatı kayıp kaçak | trafo yangını | trafo risk analizi | trafo risk değerlendirmesi | elektrik pano arızası | elektrik arızası | elektrik pano yangını | elektrik pano tesisatı yangın analizi | elektrik kaynaklı kaza araştırması | elektrik yangın araştırmaları | elektrik alçak gerilim tesisatı risk analizi | elektrik yüksek gerilim tesisatı risk değerlendirmesi | fabrika | tesis | endüstriyel tesis | kimya tesisi | benzin istasyonu | parlama | patlama | risk | electrical risk analysis | electric risk management | electrical hazard | electrical risk | yüksek gerilim tesisleri | trafo tesisi | pano tesisatı | orta gerilim | termal kamera ölçümü | termal kamera kontrol | topraklama tesisatı risk analizi | paratoner risk analizi | elektrik tesisatı uygunluk raporu | elektrik tesisatı raporu | elektrik tesisatı ölçümü | elektrik kuvvetli akım tesisleri | sigorta açması | sigorta yanması | Test | Kontrol | Ölçüm | Bakım | Rapor | Fenni Muayene | Bağımsız Muayene Kuruluşu | SMM | Elektrik Periyodik Kontrol Firması | İş Güvenliği Periyodik Ölçümü ve Kontrolleri Hizmetleri | Tesisat | Taahhüt | Montaj | Denetim | Kontrolörlük | topraklama ölçümü | paratoner ölçümü | kaçak akım testi | kaçak akım rölesi test raporu | Trafo SMM kocaeli gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | tse elektrik raporu | fiyatı | iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri | itfaiye elektrik raporu | ERA | Elektriksel risk analizi | periyodik kontrol | periyodik kontroller | periyodik ölçümler | periyodik ölçüm yapan firma | rapor formatı | elektrik tesisat uygunluk raporu | elektrik risk değerlendirmesi | trafo ölçümü | rapor örneği | iş güvenliği ölçümü | isg ölçümleri | iş güvenliği periyodik kontrolleri | teknik emniyet ölçüm ve kontrolleri | 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında periyodik kontroller | termal kamera analizi | termografik görüntüleme | elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu ekat belgeli belgesi | yüksek gerilim işletme sorumluluğu | Kocaeli ELPEK Mühendislik | Kocaeli Elektriksel Periyodik Kontroller | Kocaeli ERA Elektriksel Risk Analizi | Kocaeli elektrik risk değerlendirmesi | Kocaeli elektrik risk analizi | Kocaeli elektriksel risk değerlendirme | Kocaeli elektriksel risk değerlendirmesi | Kocaeli elektrik tesisatı risk analizi | Kocaeli elektrik tesisatı risk değerlendirmesi | Kocaeli elektrik tesisatı risk değerlendirme | Kocaeli elektrik tesisat risk analizi | Kocaeli elektrik tesisatları risk analizi | Kocaeli elektrik tesisatı risk analizi amacı | Kocaeli elektrik tesisatının risk analizi | Kocaeli elektrik mühendislik analizi | Kocaeli elektrik tesisatı yangın risk analizi | Kocaeli elektrik kaynaklı yangın riskleri | Kocaeli elektrik kontak | Kocaeli elektrik kaçağı | Kocaeli elektrik akıma kapılma | Kocaeli gerilim çarpması | Kocaeli elektrik çarpması | Kocaeli elektrik kazası | Kocaeli ölümlü elektrik kazası | Kocaeli iş kazası | Kocaeli elektrik tesisatı iş güvenliği | Kocaeli isg | Kocaeli elektrik yangını | Kocaeli elektrik tesisatı yanması | Kocaeli elektrik kontağı yangını | Kocaeli elektrik tesisatı kayıp kaçak | Kocaeli trafo yangını | Kocaeli trafo risk analizi | Kocaeli trafo risk değerlendirmesi | Kocaeli elektrik pano arızası | Kocaeli elektrik arızası | Kocaeli elektrik pano yangını | Kocaeli elektrik pano tesisatı yangın analizi | Kocaeli elektrik kaynaklı kaza araştırması | Kocaeli elektrik yangın araştırmaları | Kocaeli elektrik alçak gerilim tesisatı risk analizi | Kocaeli elektrik yüksek gerilim tesisatı risk değerlendirmesi | Kocaeli fabrika | Kocaeli tesis | Kocaeli endüstriyel tesis | Kocaeli kimya tesisi | Kocaeli benzin istasyonu | Kocaeli parlama | Kocaeli patlama | Kocaeli risk | Kocaeli electrical risk analysis | Kocaeli electric risk management | Kocaeli electrical hazard | Kocaeli electrical risk | Kocaeli yüksek gerilim tesisleri | Kocaeli trafo tesisi | Kocaeli pano tesisatı | Kocaeli orta gerilim | Kocaeli termal kamera ölçümü | Kocaeli termal kamera kontrol | Kocaeli topraklama tesisatı risk analizi | Kocaeli paratoner risk analizi | Kocaeli elektrik tesisatı uygunluk raporu | Kocaeli elektrik tesisatı raporu | Kocaeli elektrik tesisatı ölçümü | Kocaeli elektrik kuvvetli akım tesisleri | Kocaeli sigorta açması | Kocaeli sigorta yanması | Kocaeli Test | Kocaeli Kontrol | Kocaeli Ölçüm | Kocaeli Bakım | Kocaeli Rapor | Kocaeli Fenni Muayene | Kocaeli Bağımsız Muayene Kuruluşu | Kocaeli SMM | Kocaeli Elektrik Periyodik Kontrol Firması | Kocaeli İş Güvenliği Periyodik Ölçümü ve Kontrolleri Hizmetleri | Kocaeli Tesisat | Kocaeli Taahhüt | Kocaeli Montaj | Kocaeli Denetim | Kocaeli Kontrolörlük | Kocaeli topraklama ölçümü | Kocaeli paratoner ölçümü | Kocaeli kaçak akım testi | Kocaeli kaçak akım rölesi test raporu | Kocaeli Trafo SMM kocaeli gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | Kocaeli tse elektrik raporu | Kocaeli fiyatı | Kocaeli iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri | Kocaeli itfaiye elektrik raporu | Kocaeli ERA | Kocaeli Elektriksel risk analizi | Kocaeli periyodik kontrol | Kocaeli periyodik kontroller | Kocaeli periyodik ölçümler | Kocaeli periyodik ölçüm yapan firma | rapor formatı | Kocaeli elektrik tesisat uygunluk raporu | Kocaeli elektrik risk değerlendirmesi | Kocaeli trafo ölçümü | Kocaeli rapor örneği | Kocaeli iş güvenliği ölçümü | Kocaeli isg ölçümleri | Kocaeli iş güvenliği periyodik kontrolleri | Kocaeli teknik emniyet ölçüm ve kontrolleri | Kocaeli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında periyodik kontroller | Kocaeli termal kamera analizi | Kocaeli termografik görüntüleme | Kocaeli elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu ekat belgeli belgesi | Kocaeli yüksek gerilim işletme sorumluluğu | istanbul ELPEK Mühendislik | istanbul Elektriksel Periyodik Kontroller | istanbul ERA Elektriksel Risk Analizi | istanbul elektrik risk değerlendirmesi | istanbul elektrik risk analizi | istanbul elektriksel risk değerlendirme | istanbul elektriksel risk değerlendirmesi | istanbul elektrik tesisatı risk analizi | istanbul elektrik tesisatı risk değerlendirmesi | istanbul elektrik tesisatı risk değerlendirme | istanbul elektrik tesisat risk analizi | istanbul elektrik tesisatları risk analizi | istanbul elektrik tesisatı risk analizi amacı | istanbul elektrik tesisatının risk analizi | istanbul elektrik mühendislik analizi | istanbul elektrik tesisatı yangın risk analizi | istanbul elektrik kaynaklı yangın riskleri | istanbul elektrik kontak | istanbul elektrik kaçağı | istanbul elektrik akıma kapılma | istanbul gerilim çarpması | istanbul elektrik çarpması | istanbul elektrik kazası | istanbul ölümlü elektrik kazası | istanbul iş kazası | istanbul elektrik tesisatı iş güvenliği | istanbul isg | istanbul elektrik yangını | istanbul elektrik tesisatı yanması | istanbul elektrik kontağı yangını | istanbul elektrik tesisatı kayıp kaçak | istanbul trafo yangını | istanbul trafo risk analizi | istanbul trafo risk değerlendirmesi | istanbul elektrik pano arızası | istanbul elektrik arızası | istanbul elektrik pano yangını | istanbul elektrik pano tesisatı yangın analizi | istanbul elektrik kaynaklı kaza araştırması | istanbul elektrik yangın araştırmaları | istanbul elektrik alçak gerilim tesisatı risk analizi | istanbul elektrik yüksek gerilim tesisatı risk değerlendirmesi | istanbul fabrika | istanbul tesis | istanbul endüstriyel tesis | istanbul kimya tesisi | istanbul benzin istasyonu | istanbul parlama | istanbul patlama | istanbul risk | istanbul electrical risk analysis | istanbul electric risk management | istanbul electrical hazard | istanbul electrical risk | istanbul yüksek gerilim tesisleri | istanbul trafo tesisi | istanbul pano tesisatı | istanbul orta gerilim | istanbul termal kamera ölçümü | istanbul termal kamera kontrol | istanbul topraklama tesisatı risk analizi | istanbul paratoner risk analizi | istanbul elektrik tesisatı uygunluk raporu | istanbul elektrik tesisatı raporu | istanbul elektrik tesisatı ölçümü | istanbul elektrik kuvvetli akım tesisleri | istanbul sigorta açması | istanbul sigorta yanması | istanbul Test | istanbul Kontrol | istanbul Ölçüm | istanbul Bakım | istanbul Rapor | istanbul Fenni Muayene | istanbul Bağımsız Muayene Kuruluşu | istanbul SMM | istanbul Elektrik Periyodik Kontrol Firması | istanbul İş Güvenliği Periyodik Ölçümü ve Kontrolleri Hizmetleri | istanbul Tesisat | istanbul Taahhüt | istanbul Montaj | istanbul Denetim | istanbul Kontrolörlük | istanbul topraklama ölçümü | istanbul paratoner ölçümü | istanbul kaçak akım testi | istanbul kaçak akım rölesi test raporu | istanbul Trafo SMM kocaeli gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | istanbul tse elektrik raporu | istanbul fiyatı | istanbul iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri | istanbul itfaiye elektrik raporu | istanbul ERA | istanbul Elektriksel risk analizi | istanbul periyodik kontrol | istanbul periyodik kontroller | istanbul periyodik ölçümler | istanbul periyodik ölçüm yapan firma | istanbul rapor formatı | istanbul elektrik tesisat uygunluk raporu | istanbul elektrik risk değerlendirmesi | istanbul trafo ölçümü | istanbul rapor örneği | istanbul iş güvenliği ölçümü | istanbul isg ölçümleri | istanbul iş güvenliği periyodik kontrolleri | istanbul teknik emniyet ölçüm ve kontrolleri | istanbul 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında periyodik kontroller | istanbul termal kamera analizi | istanbul termografik görüntüleme | istanbul elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu ekat belgeli belgesi | istanbul yüksek gerilim işletme sorumluluğu | izmir ELPEK Mühendislik | izmir Elektriksel Periyodik Kontroller | izmir ERA Elektriksel Risk Analizi | izmir elektrik risk değerlendirmesi | izmir elektrik risk analizi | izmir elektriksel risk değerlendirme | izmir elektriksel risk değerlendirmesi | izmir elektrik tesisatı risk analizi | izmir elektrik tesisatı risk değerlendirmesi | izmir elektrik tesisatı risk değerlendirme | izmir elektrik tesisat risk analizi | izmir elektrik tesisatları risk analizi | izmir elektrik tesisatı risk analizi amacı | izmir elektrik tesisatının risk analizi | izmir elektrik mühendislik analizi | izmir elektrik tesisatı yangın risk analizi | izmir elektrik kaynaklı yangın riskleri | izmir elektrik kontak | izmir elektrik kaçağı | izmir elektrik akıma kapılma | izmir gerilim çarpması | izmir elektrik çarpması | izmir elektrik kazası | izmir ölümlü elektrik kazası | izmir iş kazası | izmir elektrik tesisatı iş güvenliği | izmir isg | izmir elektrik yangını | izmir elektrik tesisatı yanması | izmir elektrik kontağı yangını | izmir elektrik tesisatı kayıp kaçak | izmir trafo yangını | izmir trafo risk analizi | izmir trafo risk değerlendirmesi | izmir elektrik pano arızası | izmir elektrik arızası | izmir elektrik pano yangını | izmir elektrik pano tesisatı yangın analizi | izmir elektrik kaynaklı kaza araştırması | izmir elektrik yangın araştırmaları | izmir elektrik alçak gerilim tesisatı risk analizi | izmir elektrik yüksek gerilim tesisatı risk değerlendirmesi | izmir fabrika | izmir tesis | izmir endüstriyel tesis | izmir kimya tesisi | izmir benzin istasyonu | izmir parlama | izmir patlama | izmir risk | izmir electrical risk analysis | izmir electric risk management | izmir electrical hazard | izmir electrical risk | izmir yüksek gerilim tesisleri | izmir trafo tesisi | izmir pano tesisatı | izmir orta gerilim | izmir termal kamera ölçümü | izmir termal kamera kontrol | izmir topraklama tesisatı risk analizi | izmir paratoner risk analizi | izmir elektrik tesisatı uygunluk raporu | izmir elektrik tesisatı raporu | izmir elektrik tesisatı ölçümü | izmir elektrik kuvvetli akım tesisleri | izmir sigorta açması | izmir sigorta yanması | izmir Test | izmir Kontrol | izmir Ölçüm | izmir Bakım | izmir Rapor | izmir Fenni Muayene | izmir Bağımsız Muayene Kuruluşu | izmir SMM | izmir Elektrik Periyodik Kontrol Firması | izmir İş Güvenliği Periyodik Ölçümü ve Kontrolleri Hizmetleri | izmir Tesisat | izmir Taahhüt | izmir Montaj | izmir Denetim | izmir Kontrolörlük | izmir topraklama ölçümü | izmir paratoner ölçümü | izmir kaçak akım testi | izmir kaçak akım rölesi test raporu | izmir Trafo SMM kocaeli gebze yüksek gerilim işletme sorumluluğu sözleşmesi | izmir tse elektrik raporu | izmir fiyatı | izmir iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri | izmir itfaiye elektrik raporu | izmir ERA | izmir Elektriksel risk analizi | izmir periyodik kontrol | izmir periyodik kontroller | izmir periyodik ölçümler | izmir periyodik ölçüm yapan firma | izmir rapor formatı | izmir elektrik tesisat uygunluk raporu | izmir elektrik risk değerlendirmesi | izmir trafo ölçümü | izmir rapor örneği | izmir iş güvenliği ölçümü | izmir isg ölçümleri | izmir iş güvenliği periyodik kontrolleri | izmir teknik emniyet ölçüm ve kontrolleri | 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında periyodik kontroller | izmir termal kamera analizi | izmir termografik görüntüleme | izmir elektrik kuvvetli akım tesislerinde yüksek gerilim işletme sorumluluğu ekat belgeli belgesi | izmir yüksek gerilim işletme sorumluluğu | İstanbul | gebze | bursa | kocaeli | izmit | bolu | düzce | bilecik | ankara | eskişehir | osb | osgb | yalova | sakarya | adapazarı | Periyodik Ölçüm Mühendislik Hizmetleri | tmmob | osb | gosb | atex | zone haritası | ex proof | exproof | alev yaymaz | tekirdağ | çorlu | edirne | sakarya | adapazarı | yalova | gebze | tuzla | dilovası | EMO Kocaeli TSE | eskişehir | kütahya | afyon | izmir | ankara | manisa | balıkesir | bandırma | muğla | organize sanayi bölgesi | serbest bölge | iş güvenliği uzmanı | antalya | çerkezköy | osb firması | emo raporu veren firma | yetkili muayene firması | akredite ölçüm standartları ve periyodik kontrol firması | periyodik kontroller firması | periyodik ölçümler firması